Menu šeit

Par mums


SIA „SMP BŪVE” tika izveidota 2010.gadā SIA RKF „Transceltnieks” īpašnieku maiņas rezultātā.

Daļa SIA RKF „Transceltnieks” inženiertehniskā personāla un darbinieku pārgāja strādāt SIA „SMP BŪVE”, kā arī tika sadalīta pieejamā tehnika un iekārtas.

SIA „SMP BŪVE” vadītājs ir Sergejs Monahovs, kurš laika periodā no
1991.gada līdz 2010.gadam bija arī SIA RKF „Transceltnieks” vadītājs .

  Galvenie darbības virzieni:  

1. Visi būvmontāžas darbi (zemes, ēku, būvju un komunikāciju, betona, konstruktīvie, apdares un inženieru-tehniskie darbi) – projektēšana, būvniecība, rekonstrukcija;

2. Dzelzceļa sliežu projektēšana, būvniecība, rekonstrukcija, kapitālais remonts;

3. Tramvaju un celtņu sliežu projektēšana, būvniecība un rekonstrukcija.

  Inženiertehniskais personāls:  

S.Monahovs
sertifikāti:
Būvniecība – Nr.20-1667
Dzelzceļu būvniecības un uzraudzības sertifikāts – Nr.35-2
Dzelzceļu projektēšana – Nr.35-8
Būvdarbu vadīšana Nr. 4-00010
Būvuzraudzība Nr. 5-00011
Projektēšana. Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana Nr. 3-00155

P.Ērglis
sertifikāti:
Būvniecība un uzraudzība – Nr.20-3524,
Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Nr. 35-1147
būvdarbu vadītājs

K.Kalpiņš
sertifikāti:
Būvniecība un tehniskā uzraudzība – Nr.S2-255
būvdarbu vadītājs

K.Monahovs
sertifikāti:
Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Nr. 35-1156,
būvinženieris,
projektu vadītājs.

K.Bincis
datorinženieris

A.Kuibarovs
sertifikāti:
Dzelzceļu projektētājs – Nr.35-38

Māris Šulcs
sertifikāti:
Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Nr. 35-339

Viktors Afanasjevs
sertifikāti:
Būvdarbu vadīšana Nr. 4-00011
Būvuzraudzība Nr. 5-00012
Projektēšana.Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana Nr. 3-0008

Aleksejs Maksajs
sertifikāti:
Būvdarbu vadīšana. Dzelzceļa sliežu ceļu un būvdarbu vadīšana Nr. 4-01129
Būvuzraudzība. Dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraudzība Nr. 4-01129

Dmitrijs Belovs
inženieris projektētājs

Mūsu un koncerna A.C.B. rīcībā ir visa nepieciešamā celtniecības tehnika, lai veiktu jebkuras sarežģītības celtniecības darbus.

Kopš 2013. gada SIA SMP Būve ietilpst koncerna A.C.B. celtniecības uzņēmumu grupā, kuras konsolidētais apgrozījums 2013. gadā bija vairāk kā 110 miljoni eiro.